Młoda Warszawa

Program „Młoda Warszawa” - Miasto z klimatem dla młodych

Program „Młoda Warszawa” wyznacza kierunki polityki młodzieżowej Warszawy.

Celem programu jest stworzenie miasta „z klimatem dla młodych”, takiego które: zapewnia warunki do życia, nauki i pracy odpowiadające potrzebom młodzieży, rozwija potencjał młodych i umożliwia młodzieży udział w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą.

=> Poprawa jakości życia młodzieży w mieście

=> Wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta

„Młoda Warszawa” to spójny, interdyscyplinarny program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Założenia programu uwzględniają potrzeby młodzieży i obejmują najważniejsze dla niej obszary.

Jak dowiedzieć się więcej?

  • Młoda Warszawa. Miejski Informator Młodzieżowy – adresowany do warszawiaków i warszawianek w wieku 12-19 lat, pozwala lepiej zrozumieć nasze miasto

http://www.informatorrodzinny.um.warszawa.pl/

 

Działania:

 

nws

Nastolatek w samorządzie – warsztaty samorządowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – co roku bierze w nich udział 90 szkół!

 

4-01

Aktywna Warszawska Młodzież – program, dzięki któremu młodzież (nieformalne grupy) może otrzymać fundusze na realizację swoich pomysłów. Nawet do kilku tysięcy złotych.

M.st. Warszawa przyznaje granty za pośrednictwem wybranych organizacji, które określają konkretne warunki:

  • liczbę osób biorącą udział w projekcje,
  • maksymalną pulę pieniędzy, które można otrzymać,
  • konieczność posiadania pełnoletniego opiekuna gupy,
  • miejsce realizowania projektu (część organizacji przyznaje granty na działania realizowane wyłącznie na terenie Warszawy).

Więcej:  https://inicjatywa.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/aktywna-warszawska-m-odzie-fundusze

 

MRW

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy – grupa młodzieży pełniąca rolę organu konsultacyjno-doradczego w stołecznym samorządzie. Rada składa się z przedstawicieli 18 dzielnic Warszawy, wydelegowanych przez młodzieżowej rady dzielnic (po 2 osoby) oraz z 2 reprezentantów środowiska szkół specjalnych. MRW została powołana do życia Uchwałą Rady Warszawy z dnia 22 października 2009 r. i jednocześnie stała się pierwszym organem młodzieżowym w tak dużym polskim mieście. Jej zadania to promowanie inicjatyw młodzieżowych, konsultowanie decyzji władz miasta, kreowanie działań sprzyjających młodzieży i wyrażenie opinii w najważniejszych sprawach dla młodych warszawiaków.

Kontakt: kontakt.mrw@gmail.com

Więcej: www.mrw.um.warszawa.pl

 

 

 

Źródło: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt: politykamlodziezowa@um.warszawa.pl