Miejsca Aktywności Lokalnej

Miejsca aktywności lokalnej to miejsca otwarte na inicjatywy i potrzeby społeczności lokalnej.

Miejsca aktywności lokalnej (MAL) to miejsca różnego typu, które realizują ideę otwartości na społeczność lokalną – sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Charakter i program działań miejsc aktywności lokalnej określają sami mieszkańcy, którzy mogą być zarówno uczestnikami, jak i organizatorami działań, które się tu odbywają. Miejsca aktywności lokalnej mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom przestrzeń i sprzęt potrzebny do działań, współorganizować lokalne wydarzenia. Pracownicy i wolontariusze związani z danym miejscem są otwarci na propozycje i potrzeby różnych mieszkańców. Spotkać mogą się tu wszyscy: dzieci, młodzież, młodzi rodzice, zapracowani sąsiedzi, seniorzy.

Powstająca baza MAL-i online: www.spoldzielniakultury.waw.pl

Miejscem Aktywności Lokalnej może być:

 

instytucja publiczna, np. biblioteka, dom kultury, szkoła, ośrodek pomocy społecznej

 • 3 pokoje z kuchnią (projekt Białołęckiego Ośrodka Kultury),
 • Klub Osiedlowy SURMA (filia Ośrodka Kultury Ochoty)
 • Warsztat Warszawski (lokal UM udostępniony w ramach konkursu)
 • Przestrzeń sąsiedzka na parterze Domu Kultury Praga (TU PRAGA)- w przygotowaniu.

 

lokalni przedsiębiorcy, np. klubokawiarnie, kawiarnie, sklepy, prywatne teatry

 • Klubokawiarnia Jaś i Małgosia
 • Groole (bistro)
 • Kawiarnia Posiaduffka

 

organizacje pozarządowe (NGO), np. udostępniając lokale przez nie wynajmowane.

 • Duży Pokój
 • Teatr Baza
 • Praska Światoteka

 

lokale spółdzielni mieszkaniowych

Miejsca te nie mają sztywno ustalonych ram – każde wygląda inaczej, ma inny program, inną specyfikę.

 

Domy sąsiedzkie
Ideę MALi najpełniej realizują domy sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka.
Domy sąsiedzkie to konkretne ogólnodostępne miejsca, w których mieszkańcy mogą sami być gospodarzami lub współgospodarzami (z pracownikami instytucji/organizacji prowadzącej dom sąsiedzki). W domu sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas.
Dom sąsiedzki jest nie tylko przestrzenią, ale społecznością ludzi związanych z tym miejscem i angażujących się w jego działania (np. poprzez wolontariat sąsiedzki i samopomoc). Mieszkańcy współtworzą program domu sąsiedzkiego. Mogą mieć także wpływ na regulamin, wygląd miejsca i jego wyposażenie oraz wybór koordynatora miejsca.

 

Źródło:

Centrum Komunikacji Społecznej

www.inicjatywa.um.warszawa.pl

Materiały do pobrania
 • OPIS PLIKU

  Lista Miejsc Aktywności Lokalnej 2017 z godzinami otwarcia