Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

To jedna z form budowania społeczeństwa obywatelskiego. Opiera się na dialogu prowadzonym pomiędzy urzędem a mieszkańcami. Prowadzone są w celu zasięgnięcia opinii na temat różnych istotnych kwestii. Opinia mieszkańców jest głosem doradczym, nie ma charakteru wiążącego. W konsultacjach może wziąć udział każdy.

Celem konsultacji społecznych jest: poinformowanie mieszkańców o danym przedsięwzięciu, zapoznanie się z ich opinią na dany temat oraz wypracowanie wraz z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą uwzględniały ich potrzeby.

 

Konsultacje społeczne to możliwość wypowiedzenia się na różne sposoby:

 

Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od posiadanego przez dany urząd budżetu, uwarunkowań prawnych i możliwości. Mieszkańcy są poinformowani o tym, jakie uwagi zostały zgłoszone, które zostały przyjęte, a które odrzucone i dlaczego.

 

Mieszkańcy stolicy mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. W sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach dzielnicowych – 200 osób. Wniosek o konsultacje może też wyjść od władz miasta i dzielnic oraz organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad, Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego oraz rad osiedli.

 

Wniosek o przeprowadzanie konsultacji społecznych musi zawierać:

  • opis przedmiotu konsultacji,
  • propozycję formy konsultacji,
  • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

 

Wzory wniosków możesz znaleźć na stronie:

www.konsultacje.um.warszawa.pl w zakładce Wnioski o konsultacje społeczne.

 

Do kogo zgłosić się o pomoc?

Koordynator ds. konsultacji z mieszkańcami – każda dzielnica, a także wiele biur Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych posiadają takiego koordynatora.  Tu można ich znaleźć -> http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/koordynatorzy-ds-konsultacji-spolecznych-w-dzielnicach

Zapraszamy też do kontaktu z animatorami Stołecznymi-Społecznymi, którzy działają w dzielnicach w ramach Warszawa Lokalnie i wspierają mieszkańców i mieszkanki w realizacji ich pomysłów. Dane kontaktowe do animatorów znajdziesz tu: www.warszawalokalnie.waw.pl/animatorzy.

 

Źródło: Niezbędnik Aktywnego Mieszkańca oraz www.konsultacje.um.warszawa.pl

Materiały do pobrania
  • OPIS PLIKU

    Jak przygotować konsultacje społeczne?