Dla szkół

Szkoła lokalnie

Szkoła jest ważną instytucją w środowisku lokalnym. Nowoczesna szkoła to szkoła otwarta na potrzeby społeczności lokalnej i edukację jej członków, a także zaangażowana w jej integrację. Chcemy, aby szkoły poprzez organizowanie działań na rzecz sąsiedztwa rozwijały kompetencje obywatelskie przedstawicieli różnych grup społecznych, współtworząc tym samym aktywne wspólnoty lokalne. Zapraszamy do współpracy w ramach Warszawa Lokalnie!

 • W Warszawa Lokalnie działają:

  Szkoła podstawowa nr 1

  Szkoła podstawowa nr 63

  Szkoła podstawowa nr 66

  Szkoła podstawowa nr 84

  Szkoła podstawowa nr 88

  Szkoła podstawowa nr 114

  Szkoła podstawowa nr 132

  Szkoła podstawowa nr 166

  Szkoła podstawowa nr 246

  Szkoła podstawowa nr 258

   Szkoła podstawowa nr 267Szkoła podstawowa nr 312

  Szkoła podstawowa nr 316

  Szkoła podstawowa nr 339

  Szkoła podstawowa nr 344

  Szkoła podstawowa nr 353

  Szkoła podstawowa nr 354

  Szkoła podstawowa nr 357

  Szkoła podstawowa nr 386

  Szkoła podstawowa nr 395

 • QUIZ EDUKACYJNY "WARSZAWA LOKALNIE"

  Przedstawiamy narzędzie, które pozwoli uczniom i uczennicom szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także ich rodzicom/opiekunom na wejście w świat aktywności społecznej! W grze „Warszawa Lokalnie” uczestnicy i uczestniczki poznają możliwości i sposoby działania w swoim środowisku. Przed graczami stoi 5 wyzwań – obszarów, które wymagają ich zaangażowania. By je zrealizować należy wybrać jedno z trzech działań (Aktywna Warszawska Młodzież, Inicjatywa Lokalna, Budżet Partycypacyjny) i wykazać się znajomością ich funkcjonowania.

  Zapraszamy do gry! Aby rozpocząć kliknij tutaj

 • Szkoła kompetentna do prowadzenia działań w środowisku lokalnym

  Nauczycieli i nauczycielki warszawskich szkół zaprosimy na szkolenia poświęcone samorządowi lokalnemu, możliwościom oddolnych działań mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej.

  Szkolenia będą miały na celu przygotowanie kadr do prowadzenia lekcji wychowawczych, koordynowania projektów edukacyjnych oraz współorganizowania festynów szkolnych, wspierających aktywność lokalną.

 • Szkoła ucząca się działać

  W każdej klasie nauczyciel/nauczycielka przeprowadzi lekcję dotyczącą możliwości podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań. Powstaną dedykowane scenariusze lekcji, opracowane przez ekspertów. Scenariusze będzie też zakładały wykonanie prostej pracy domowej z rodzicami/opiekunami, co zwiększy zasięg oddziaływania działań edukacyjnych.

 • Szkoła zintegrowana ze środowiskiem lokalnym

  W ramach projektu będziemy wspierać szkoły w organizowaniu festynów szkolnych. Będą one organizowane we współpracy z instytucjami lokalnymi oraz wspierane przez animatorów, animatorki związane z Warszawą Lokalnie. Wydarzenia te będą nie tylko integrowały społeczność szkolną. Mamy nadzieję, że staną się też swego rodzaju świętami sąsiedztw.

Dobre praktyki

Przeczytaj więcej

Materiały

Przeczytaj więcej