Dla szkół

Szkoła lokalnie

Szkoła jest ważną instytucją w środowisku lokalnym. Nowoczesna szkoła to szkoła otwarta na potrzeby społeczności lokalnej i edukację jej członków, a także zaangażowana w jej integrację. Chcemy, aby szkoły poprzez organizowanie działań na rzecz sąsiedztwa rozwijały kompetencje obywatelskie przedstawicieli różnych grup społecznych, współtworząc tym samym aktywne wspólnoty lokalne. Zapraszamy do współpracy w ramach Warszawa Lokalnie!

 • W Warszawa Lokalnie działają:

  – Gimnazjum nr 46
  – Gimnazjum nr 10
  – Gimnazjum nr 123
  – Gimnazjum nr 130
  – Gimnazjum nr 162
  – Gimnazjum nr 31
  – Gimnazjum nr 75
  – Szkoła Podstawowa nr 10
  – Szkoła Podstawowa nr 132
  – Szkoła Podstawowa nr 139
  – Szkoła Podstawowa nr 29
  – Zespół Szkół nr 2
  – Zespół Szkół nr 46
  – Zespół Szkół nr 56
  – Zespół Szkół nr 120
  – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
  – Szkoła Podstawowa nr 42
  – Szkoła Podstawowa nr 340
  – Szkoła Podstawowa nr 312
  – Szkoła Podstawowa nr 236
  – Szkoła Podstawowa nr 225
  – Szkoła Podstawowa nr 215
  – Szkoła Podstawowa nr 185
  – Szkoła Podstawowa nr 143
  – Szkoła Podstawowa nr 103
  – Szkoła Podstawowa nr 343
  – Szkoła Podstawowa nr 275
  – Gimnazjum nr 40
  – Gimnazjum nr 20
  – Gimnazjum nr 18
  – Gimnazjum nr 13

 • Szkoła kompetentna do prowadzenia działań w środowisku lokalnym

  Nauczycieli i nauczycielki warszawskich szkół zaprosimy na szkolenia poświęcone samorządowi lokalnemu, możliwościom oddolnych działań mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej.

  Szkolenia będą miały na celu przygotowanie kadr do prowadzenia lekcji wychowawczych, koordynowania projektów edukacyjnych oraz współorganizowania festynów szkolnych, wspierających aktywność lokalną.

 • Szkoła ucząca się działać

  W każdej klasie nauczyciel/nauczycielka przeprowadzi lekcję dotyczącą możliwości podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań. Powstaną dedykowane scenariusze lekcji, opracowane przez ekspertów. Scenariusze będzie też zakładały wykonanie prostej pracy domowej z rodzicami/opiekunami, co zwiększy zasięg oddziaływania działań edukacyjnych.

 • Szkoła działająca

  W każdej szkole zostanie zrealizowany projekt edukacyjny poświęcony działaniu na rzecz społeczności lokalnej. Uczniowie zrealizują konkretne działania przy wsparciu przygotowanych do tego nauczycieli.

  Scenariusz tego projektu będzie pomyślany tak, by mobilizować uczniów do poznawania i współpracy z instytucjami lokalnymi. Projekt będzie też włączał do działania rodziców, opiekunów, a także społeczność szkolną i lokalną.

 • Szkoła zintegrowana ze środowiskiem lokalnym

  W ramach projektu będziemy wspierać szkoły w organizowaniu festynów szkolnych. Będą one organizowane we współpracy z instytucjami lokalnymi oraz wspierane przez animatorów, animatorki związane z Warszawą Lokalnie.

  Wydarzenia te będą nie tylko integrowały społeczność szkolną. Mamy nadzieję, że staną się też swego rodzaju świętami sąsiedztw.

 • Gra edukacyjna "Warszawa Lokalnie"

  Przedstawiamy  narzędzie, które pozwoli uczniom i uczennicom szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także ich rodzicom/opiekunom na wejście w świat aktywności społecznej! W grze „Warszawa Lokalnie” uczestnicy i uczestniczki poznają możliwości i sposoby działania w swoim środowisku. Przed graczami stoi 5 wyzwań – obszarów, które wymagają ich zaangażowania. By je zrealizować należy wybrać jedno z trzech działań (Aktywna Warszawska Młodzież, Inicjatywa Lokalna, Budżet Partycypacyjny) i wykazać się znajomością ich funkcjonowania.

  Zapraszamy do gry! Aby rozpocząć kliknij tutaj

Dobre praktyki

Przeczytaj więcej

Materiały

Przeczytaj więcej