Dobre praktyki

Lokalny Komitet Decyzyjny i współpraca z partnerami

Realizacja: Ethel M. Taylor Academy, Cincinnati, Ohio, Stany Zjednoczone

Szkoła podstawowa w Cincinnati jest częścią The Coalition for Community Schools. W ramach programu każda szkoła tworzy Lokalny Komitet Decyzyjny, którego celem jest omawianie bieżących spraw dotyczących szkoły i społeczności lokalnej oraz decydowanie o współpracy z partnerami. W skład komitetu wchodzą: dyrektor szkoły, przedstawiciele lokalnej społeczności, rodziców oraz personelu szkoły (nie tylko nauczyciele). Dzięki pracy komitetu uczniowie i uczennice mogą korzystać m.in. z darmowej opieki dentystycznej w szkole, zdrowych posiłków pomiędzy lekcjami, bezpłatnych wycieczek do szkół wyższych. Uczniowie mający trudności z zachowaniem mają przydzielonego mentora. Szkoła na stałe współpracuje z siecią wolontariuszy.

Korzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów oszczędza czas na poszukiwanie partnerów i zmniejsza ryzyko nawiązania niekorzystnej współpracy. Rodzice i pozostali członkowie lokalnej społeczności czują się współodpowiedzialni za szkołę, dlatego też chętniej z nią współpracują. Jest to szczególnie ważne w środowiskach, w których nauczyciele mają trudności z dotarciem do rodziców.

Starsi i młodsi dopasowani jak elementy układanki

 

Realizacja: Szkoła podstawowa Pacelli i dom opieki dla seniorów Robijnhof w Leiden (Holandia)

 

Szkoła podstawowa Pacelli i dom opieki dla seniorów Robijnhof są po dwóch stronach tej samej ulicy. Obie instytucje chętnie otworzyły się dla lokalnej społeczności. Siedmio- i ośmiolatkowie z jednej klasy wraz z grupą seniorów wzięli udział w plastycznym projekcie. Na początku obie grupy poznały się poprzez krótkie filmiki; dzięki temu ich spotkanie na żywo było mniej stresujące, a także rozbudziło wzajemną ciekawość. Na podstawie informacji z filmików każda grupa stworzyła układanki, które mogłyby spodobać się drugiej grupie. Wreszcie wszyscy spotkali się, wymienili stworzonymi układankami i wspólnie je układali.
W efekcie dzieci przezwyciężyły swoją nieśmiałość a seniorzy cieszyli się z towarzystwa i energii najmłodszych.

Dzięki inicjatywom podobnym do tej dzieci nie tylko uczą się komunikacji ze starszymi osobami i przełamują stereotypy, ale również uczą się wrażliwości na potrzeby starszych osób. Uczniowie i uczennice poznają najbliższe środowisko i dowiadują się jak o nie dbać.

„Zielona Klasa” i „Fitness”


Realizacja: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego, Strzelno

 

W szkole zaplanowano remont boiska. W celu stworzenia planu zagospodarowania terenu, tak by służył zarówno uczniom, rodzicom jak i społeczności lokalnej zorganizowano trzy debaty. Uczniowie, rodzice oraz członkowie społeczności lokalnej rozmawiali o rozwiązaniach, dzięki którym wzrosłoby zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w życie szkoły. Następnie wnioski, skonsultowano z burmistrzem miasta.

W efekcie powstanie miejsce, gdzie nauczyciele, rodzice oraz uczniowie będą spędzać wspólnie czas. Burmistrz i młodzież szkolna z Klubu Europejskiego podpisali deklarację w sprawie utworzenia „Zielonej klasy” i „Fitness”, następnie zorganizowano konkurs wśród uczniów na projekt. Zwycięzcy konkursu uczestniczyli w konsultacjach z architektami.

Dzięki tym działaniom poprawiła się  atmosfera w szkole. Uczniowie i uczennice nauczyli się podejmować inicjatywę i współpracować z dorosłymi. Rodzice i lokalna społeczność poczuli się współodpowiedzialni za sprawy szkoły. Sukcesem była poprawa relacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami. Wspólna praca okazała się tak efektywna, że dyrektor zaprosił członków lokalnej społeczności oraz rodziców i nauczycieli do przyszłej pracy nad dokumentami szkoły.

 

Festyn Edukacyjno-Rekreacyjny „Zielono mi”

 

Realizacja: Zespół Szkół w Klonowej

 

1 czerwca 2014 roku w szkole odbył się festyn, na który zaproszeni zostali wszyscy uczniowie, ich rodzice i mieszkańcy gminy. Włączone zostały organizacje i instytucje z terenu gminy. Działania polegały na przygotowaniu: przedstawienia o tematyce ekologicznej, prezentacji edukacyjnej dla dorosłych dotyczącej negatywnych skutków działania substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze, prezentacji dotyczącej dzikich wysypisk w gminie oraz spotkania z leśniczym w celu kształtowania postaw proekologicznych. Rozpowszechniano ulotki  informacyjnej o szkodliwości wypalania traw, przeprowadzono, „Potyczki rodzinne” – promujące aktywne i zdrowe formy wypoczynku dla całych rodzin. Przygotowano także stoisko z lokalnymi produktami spożywczymi, charakterystycznymi dla okolicy.

Dzięki działaniom udało się nie tylko zwiększyć świadomość uczniów i mieszkańców na temat zagrożeń dla przyrody oraz uwrażliwić na zaśmiecanie środowiska, ale również nawiązać współpracę z lokalnymi instytucjami.

 

Czyn społeczny dla Morsaków

 

Realizacja: Zespół Szkół Morskich, Darłowo

 

Rodzice, mieszkańcy okolicy i uczniowie wspólnymi siłami uporządkowali zaniedbany ogród na terenie szkoły: wymalowano ławki i kwietniki, zagrabiono liście. Z ogrodu mogą korzystać również mieszkańcy Darłowa. W trakcie imprezy rozegrany został mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie, a jej zwieńczeniem było integracyjne ognisko. Dzięki inicjatywie udało się rozwiązać problem uczniów: brak własnego miejsca na zewnątrz szkoły.

Organizatorzy akcji za największy sukces uznali skuteczne przełamanie barier pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. Uczniowie i uczennice mieli okazję nauczyć się, że warto współpracować na rzecz wspólnego dobra. Dzięki inicjatywie zarówno mieszkańcy, jak i uczniowie  zyskali miejsce do spędzania wolnego czasu za które czują się odpowiedzialni.

 

Budowlanka przyjazna rolkarzom

 

Realizacja: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, Czysta Forma Studio

 

16 stycznia br. w sali gimnastycznej szkoły zorganizowano tor dla rolkarzy z całego miasta. Wydarzenie cieszyło się popularnością, w związku z tym podczas ferii odbyły się w szkole otwarte, bezpłatne kursy  nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, prowadzone przez doświadczonych instruktorów

W zajęciach uczestniczyli nie tylko uczniowie szkoły i ich rodzice, ale także mieszkańcy miasta, którzy wcześniej nie byli związani ze szkołą. Obecnie planowane jest zorganizowanie cyklicznych zajęć dla osób chcących nauczyć jeździć na rolkach, bądź doskonalić swoje umiejętności.

 

Budowlanka radzi

 

Realizacja: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

 

6 kwietnia szkoła zorganizowała akcję w ramach której zaprosiła wszystkich zainteresowanych na szereg prezentacji i spotkań doradczych z firmami branży budowlanej i instalacyjnej, współpracujących dotychczas ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego uczniów. Mieszkańcy Płocka mieli okazję poznania nowych materiałów i technologii w  branży budowlanej, w szczególności w zakresie wykańczania i dekorowania wnętrz.

Podczas wydarzenia szkoła udostępniła swoje zasoby, nie tylko zaplecze techniczne, ale również specjalistyczną wiedzę. Dzięki temu zyskała wizerunek szkoły otwartej, ale również wiarygodnej jako placówka edukacyjna, przekładającej teorię na praktykę. Mieszkańcy miasta zdobyli praktyczne informacje na temat remontowania, a lokalne firmy mogły zaprezentować swoją ofertę w niecodzienny sposób.

 

Współpraca z Radą Osiedla oraz Spółdzielnią Mieszkaniową

 

Realizacja: Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi

 

Z racji dużej odległości siedziby Rady Osiedla od terenu jej działania w szkole działa w trakcie zebrań i konsultacji z rodzicami stały dyżur przedstawicieli zarządu Rady Osiedla. We współpracy z Radą Osiedla organizowana jest każdego roku wigilia dla ok. 150 osób oraz Europejski Dzień Sąsiada, który gromadzi mieszkańców osiedla. W trakcie zebrań i konsultacji organizowano bezpłatne porady prawne dla rodziców i mieszkańców. Przekazywane przez Radę Osiedla środki pozwoliły na generalny remont sali gimnastycznej w szkole oraz renowację terenów sportowych.

Szkoła współpracuje również ze Spółdzielnią Mieszkaniową, której bloki zamieszkują rodziny uczniów. Spółdzielnia wydaje bezpłatną lokalną gazetę, w której zamieszczane są informacje z życia szkoły. Placówka z własnej inicjatywy organizuje również festyny szkolne, gdzie zaprasza lokalne firmy i instytucje do prezentowania swoich zasobów.

Dzięki tym działaniom pozyskano nie tylko środki finansowe na rzecz szkoły, ale również ujawniły się potrzeby społeczności lokalnej. Nauczyciele i nauczycielki lepiej poznali środowisko, w którym dorastają uczniowie szkoły. Mieszkańcy osiedla zyskali miejsce spotkań, a szkoła miano przyjaznej i otwartej placówki.

 

Integracja dzieci z różnych kultur

 

Realizacja: Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie

 

40% uczniów szkoły to cudzoziemcy, którzy borykają się z różnymi problemami adaptacyjnymi. Szkoła odpowiadając na te potrzeby m.in. nawiązała współpracę z ośrodkiem dla uchodźców na Targówku i Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, Stowarzyszeniem Vox-Humana, Fundacją Pomocy Rodzinie SOWA, Fundacją Polskie Forum Migracyjne

Zorganizowanie specjalistycznej biblioteczki dotyczącej tematu uchodźctwa, warsztaty dla dzieci i rodziców integracyjne z udziałem dzieci i matek cudzoziemskich, spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności cudzoziemskiej.

W efekcie przez 5 lat nie zaobserwowano  przejawów agresji na tle narodowościowym i religijnym, wzmocniono relacje pomiędzy szkołą, a matkami cudzoziemskimi, a uczniowie i uczennice szkoły zyskali wiedzę na temat innych kultur oraz wykształcili w sobie postawy tolerancji. Dzięki włączeniu do działań podmiotów zewnętrznych i skorzystaniu z ich wiedzy oraz doświadczenia szkoła uniknęła błędów, które mogłyby zaważyć na procesie integracji.

 

Wyprzedaż garażowa

 

Realizacja: Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie

 

19 marca 2016 roku w sali gimnastycznej szkoły rodzice wraz z uczniami zorganizowali wydarzenie podczas, którego mieszkańcy okolicy mieli możliwość wymiany, sprzedania oraz kupienia przedmiotów znalezionych w domu. Pomysłodawcą byli rodzice z Rady Rodziców, którzy wraz z Dyrekcją formalnie przygotowali Regulamin imprezy oraz współpracowali podczas akcji. Rada Rodziców przygotowała plakaty, ulotki oraz akcję promocyjną wśród uczniów oraz społeczności lokalnej.

Dzięki inicjatywie rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy okolicy mogli spotkać się w nieformalnej atmosferze. Takie spotkania sprzyjają rozmowom, które nie byłyby możliwe podczas oficjalnych zebrań. Szkoła staje się ważnym miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności na mapie dzielnicy.

Materiały do pobrania
  • OPIS PLIKU

    Zapraszamy do zapoznania się z przykładami realizacji festynów szkolnych przez szkoły zaangażowane w projekt w 2017 roku