Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich

Czym jest Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich?

Akademia Inicjatyw Sąsiedzki to program edukacyjny dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy, a także przedstawicieli organizacji i instytucji działających lokalnie na terenie stolicy, którzy chcą być aktywni w swoich sąsiedztwach, aktywizować społeczność sąsiedzką i mieć wpływ na lokalne sprawy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Absolwenci dotychczasowych edycji AIS aktywnie działają w swoich sąsiedztwach, pracują w lokalnych organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, tworzą nieformalne grupy sąsiedzkie, a także organizują wydarzenia w ramach Warszawskiego Dnia Sąsiada, Podwórkowej Gwiazdki oraz różne inne inicjatywy lokalne. Jeśli bliskie są Ci idee przyjaznego sąsiedztwa, chcesz się nauczyć realizować ciekawe inicjatywy w swoim sąsiedztwie lub poznać innych animatorów sąsiedzkich – koniecznie musisz zgłosić się na nasze warsztaty!

Tematyka szkoleń

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji różnych inicjatyw sąsiedzkich i aktywizowania swojej społeczności. Wśród zagadnień poruszanych na warsztatach będzie m.in. specyfika pracy sąsiedzkiego animatora, prowadzenie diagnozy zasobów i potrzeb lokalnego środowiska, pisanie projektów, pozyskiwanie funduszy, lokalna promocja, aktywizowanie i mobilizowanie ludzi do działania oraz budowanie sieci lokalnej współpracy.

Dla kogo są warsztaty?
W ramach tegorocznej edycji AIS do wyboru są dwie ścieżki edukacyjne w zależności od posiadanego doświadczenia i specyfiki działania:

ŚCIEŻKA 1:
Dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy oraz przedstawicieli nieformalnych grup sąsiedzkich i obywatelskich działających na terenie Warszawy. W programie tego cyklu, szczególny nacisk zostanie położony na temat aktywizowania ludzi do działania w lokalnym środowisku oraz wzmocnienie kompetencji liderskich.

ŚCIEŻKA 2:
Dla przedstawicieli lokalnych NGO, lokalnych instytucji publicznych, ruchów miejskich działających na terenie Warszawy, a także formalnych i nieformalnych animatorów miejsc aktywności lokalnej. W tym cyklu, położony zostanie nacisk na kwestie takie jak projektowanie procesów partycypacyjnych czy współpracę z samorządem lokalnym.

Trenerzy
Szkolenia i koncepcja Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich rozwijana jest przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od 2009 roku. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów CAL z całej Polski, a zarazem wieloletnich praktyków z zakresu animacji społecznej, aktywizacji środowisk lokalnych i rozwoju lokalnego.

Pełen cykl Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2018 obejmuje 5 pięciogodzinnych warsztatów. Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie warsztatów.

Kontakt w sprawie Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich:

Aleksandra Antoniuk
e-mail: aleksandraa@cal.org.pl
tel. 601947474
www.inicjatywysasiedzkie.pl