Hubert Zieliński

Animator Wesołej

Dzielnica: Wesoła

Kontakt:

h.zielinski@warszawalokalnie.waw.pl

Swoją przygodę z działalnością na rzecz innych rozpoczął w harcerstwie ponad dekadę temu. W latach 2011-2014 prowadził w Wesołej drużynę harcerzy, aktualnie jest szczepowym. Nieprzerwanie od 2013 roku zasiada z ramienia ZHR-u w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.
Jest najmłodszym radnym Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy kadencji 2014-2018. Z ramienia rady członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. Obecnie podejmuje starania o powstanie Miejsca Aktywności Lokalnej.
Z wykształcenia geograf. Chodzi po górach, biega po płaskim, wspina się po pochyłym. Lubi czarną kawę.

O Wesołej
Wbrew powszechnie krążącej opinii Wesoła jest częścią Warszawy, chociaż faktycznie wydaje się bardzo daleka od centrum stolicy. Dzielnica bardzo mała, ale mimo to składa się z kilku osiedli stanowiących odrębne organizmy. Najbardziej zielona spośród wszystkich osiemnastu dzielnic, szybko się rozwija, przyciąga tysiące nowych mieszkańców. Dużą rolę w życiu Wesołej odgrywają stowarzyszenia, które wypełniają lokalne braki – takie jak brak OSiR-u, czy MAL-u. Pełna ludzi uśmiechniętych i gotowych do działania.

Ulubione miejsce w dzielnicy
Las, czyli Mazowiecki Park Krajobrazowy – perełka przyrodnicza, gdzie naprawdę można odpocząć. Miejsce na tyle szczególne, że poświęcił mu jedną ze swoich prac dyplomowych.