12/06/2017 - 20/06/2017

Zapraszamy biblioteki do wzięcia udziału w projekcie Warszawa Lokalnie

Biblioteki publiczne jako instytucje informacji, wiedzy i zasobów, zlokalizowane blisko mieszkańców to idealne miejsca do zdobywania wiedzy niezbędnej do podejmowania działań społecznych i obywatelskich oraz dyskusji o sprawach lokalnych. Zamierzamy dowartościować rolę biblioteki, jako przestrzeni służącej do spotkań, wymiany poglądów, zdobywania wiedzy o sprawach lokalnych, rozwijania zainteresowań lokalnymi sprawami publicznymi. Zapraszamy warszawskie biblioteki publiczne do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Warszawa Lokalnie.

Dzięki projektowi zyskują:
Bibliotekarka/Bibliotekarz:
• zwiększysz swoją wiedzę na temat możliwości podejmowania działań oddolnych i nauczysz się jak skutecznie przekazać ją mieszkańcom
• będziesz regularnie wymieniał/a się doświadczeniami swojej pracy z innymi bibliotekarzami/bibliotekarkami
• staniesz się liderem/liderką lokalnej demokracji: zaplanujesz, zorganizujesz i poprowadzisz spotkanie dla mieszkańców zakończone wnioskami
• poznasz sposoby przedstawiania lokalnych problemów mieszkańcom
Biblioteka:
• zyska nowy wymiar – miejsca aktywności obywatelskiej mieszkańców,
• wykorzysta swoje zasoby dla podejmowania racjonalnych decyzji w sprawach publicznych,
• w oczach mieszkańców stanie się przestrzenią ważnych, ciekawych i inspirujących spotkań
• pozyska nowy typ użytkownika – osoby zainteresowane lokalną działalnością
• stanie się źródłem informacji o lokalnych wydarzeniach

Mieszkańcy:
• zyskają możliwość wyrażenia opinii i potrzeb,
• zdobędą wiedzę na temat narzędzi niezbędnych do podejmowania własnych inicjatyw,
• będą mieli okazję porozmawiać ze sobą oraz z przedstawicielami/ przedstawicielkami lokalnego samorządu
• dowiedzą się o ciekawych inicjatywach podejmowanych w ich sąsiedztwie
• zyskają przestrzeń do realizacji własnych działań na rzecz innych

Oferujemy:
• dwudniowe szkolenie dla bibliotekarzy/bibliotekarek – zapraszamy dwie osoby z biblioteki do wspólnej refleksji nad rolą biblioteki w edukacji obywatelskiej. Podczas szkolenia uczestnicy/uczestniczki dostaną przygotowani do realizacji projektu w bibliotekach.
• wdrożenie modelu biblioteki dla Warszawy Lokalnie – bibliotekarze poza codziennym wsparciem mieszkańców wiedzą, będą organizowali spotkania edukacyjne dla sąsiadów na których zaproszą gości związanych z samorządem lokalnym lub działalnością na rzecz społeczności. W ramach projektu wyposażymy w kącik z materiałami edukacyjnymi o działaniach sąsiedzkich.
• spotkania sieciujące dla bibliotekarzy/bibliotekarek – raz na kwartał będą organizowane spotkania sieciujące. Celem spotkań będzie wsparcie uczestników i uczestniczek projektu w ich codziennej pracy w ramach projektu Warszawa Lokalnie

Zgłoszenia przyjmujemy na adres paulina.kowalczyk@civispolonus.org.pl do 20.06

W celu zgłoszenia biblioteki do projektu prosimy pobrać oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy_warszawa lokalnie

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi biblioteki jako miejsca aktywności obywatelskiej http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-bibliotek/materialy/

Zapraszamy biblioteki do wzięcia udziału w projekcie Warszawa Lokalnie
Pozostałe aktualności
  • 30/10/2018 - 15/12/2018

    Podwórkowa Gwiazdka 2018 – zgłoś sąsiedztwo!

  • 10/12/2018

    Społecznościowe tworzenie miasta. Otwarte seminarium