23/11/2017

Seminarium „Otwieramy społeczności na rodziny i osoby z niepełnosprawnością intelektualną” – 23.11.2017

Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza na seminarium, które odbędzie się 23.11.2017 w godzinach  11.00 – 15.00 w  Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” ul. Nowogrodzka 75 (wejście furtką od ul. Koszykowej).

PROGRAM:

11:00 -11.15 Otwarcie Seminarium Paweł Jordan BORIS i Zofia Pągowska koordynator WFIONI.  Idea Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną -5 lat działania

11.15 -12.00 Wsparcie środowiskowe w społeczności lokalnej realizowane przez Koło w Gdańsku Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością intelektualną (Przewodnicząca Joanna Cwojdzińska)

12.00 – 12.20 Rola rodziny i jak można się wspierać, rozwój samopomocy (Anna Witarzewska Prezes Stowarzyszenia Tęcza)

12.20 – 12.40  Otwieramy społeczności – tworzenie Kręgów Wsparcia i sieci współpracy  (Małgorzata Bortko – kierownik ŚDS Żoliborz)

12.40 – 13.00  Jak się zabezpieczyć prawnie na przyszłość, możliwe do wykorzystania instrumenty finansowo-prawne (Michał Orzechowski prawnik Zarządu Głównego PSONI)

13:00-13:30 Przerwa

13.30 – 14.30  Praca grupowa z dyskusjami na temat pracy z rodzinami i osobami z NI w środowisku lokalnym.

14.30 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie

ZGŁOSZENIA POD LINKIEMhttps://goo.gl/KfrPvM 

 

Osoba do kontaktu Katarzyna Leśko, e-mail:  katarzyna.lesko@boris.org.pl, tel. 22 620 31 92, 890 94 49

Seminarium realizowane jest w ramach projektu Warszawa Lokalnie współfinansowanego przez m.st. Warszawa.

 

 

Seminarium „Otwieramy społeczności na rodziny i osoby z niepełnosprawnością intelektualną” – 23.11.2017
Pozostałe aktualności
  • 30/10/2018 - 15/12/2018

    Podwórkowa Gwiazdka 2018 – zgłoś sąsiedztwo!