01/09/2017 - 26/09/2017

SEMINARIUM „MIESZKANIEC, ANIMATORKA, AKTYWISTA. ODDOLNE STRATEGIE ZMIANY”

W ramach Warszawy lokalnie prowadzimy namysł na Seminariach Innowacji Lokalnych nad różnymi formami wsparcia działań oddolnych. W tym roku przyglądamy się dzielnicy Wola z perspektywy administracji publicznej, mieszkańców, instytucji i biznesu. Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu 26.09 w godz. 17:30-20:00 w Korczakianum.

PROGRAM SEMINARIUM:

17:30-18:30 Część I

1. „Działacze i wspieracze” – różne strategie – wspólne wartości – Bohdan Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski i CAL)
2. Janusz Korczak – społecznik. Wielość ról i tożsamości – Marta Ciesielska (Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum)
3. Współczesne inspiracje korczakowskie – Wojciech Lasota (Fundacja Korczakowska)
4. Klinika Usług Społecznych – Bartosz Pieliński (Uniwersytet Warszawski)

Dyskusja

18:30-18:45 Przerwa kawowa

18:45-19:15 Część II
Oddolne strategie zmiany – działanie w warunkach współpracy i konfliktu
dyskusje moderowane w podgrupach (podejmowane strategie i poszukiwanie rozwiązań) –
Franciszek Gruszczyński-Ręgowski (Inicjatywa Mieszkańców Skwer Sierpnia 1944)

19:15-20:00 Część III
Jak mądrze i efektywnie wspierać mieszkańców. Formy i metody wspierania działań lokalnych przez animatorów – Aleksandra Krugły (Bemowiacy i Inicjatywa Osiedle Przyjaźń)

Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Warszawa lokalnie” i współfinansowane przez m.st. Warszawa.

SEMINARIUM „MIESZKANIEC, ANIMATORKA, AKTYWISTA. ODDOLNE STRATEGIE ZMIANY”
Pozostałe aktualności
  • 01/09/2017 - 26/09/2017

    SEMINARIUM „MIESZKANIEC, ANIMATORKA, AKTYWISTA. ODDOLNE STRATEGIE ZMIANY”

  • 22/09/2017 - 20/10/2017

    Włochowski miesiąc seniora 2017

  • 24/09/2017

    Kulturalne podwórka – kawa na trawie w Ursusie