10/04/2018 - 17/04/2018

„Globalnie w bibliotekach” – zapraszamy biblioteki publiczne

Do 20 kwietnia 2018 biblioteki publiczne mogą się zgłaszać do Porogramu „Globalnie w bibliotekach”. Ma on na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej. będzie okazją, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób myślimy o pomocy humanitarnej i ludziach, którym pomoc jest udzielana. Więcej informacji>

Książka
Pozostałe aktualności
  • 15/10/2018 - 17/10/2018

    Kawiarenka tematyczna pn. „Czy radni nas (u)słyszą? Porozmawiajmy o aktywnych mieszkańcach”