12/06/2017 - 14/06/2017

Młodzi robią miasto_ostatnie warsztaty dot. programu Aktywna Warszawska Młodzież

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w warsztacie kreatywnym „Od pomysłu do projektu” realizowanym w ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież”.

W czerwcu organizujemy warsztat jeszcze w dwóch terminach do wyboru:

12 czerwca 10.00 – 13.00

14 czerwca 11.00 – 15.00

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu dowiedzą się:
– czym są oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie,
– w jaki sposób młodzi ludzie mogą zmienić swoje najbliższe otoczenie: szkołę, podwórko, dzielnicę, miasto oraz działać na rzecz innych,
– jak diagnozować potrzeby lokalnej społeczności,
– jak przygotować projekt w programie Aktywna Warszawska Młodzież.
Podczas warsztatu uczniowie i uczennice przy wsparciu trenera przygotują wniosek konkursowy programu „Aktywna Warszawska Młodzież”, w ramach którego można otrzymać od
1 do 3,5 tys. zł na własne działania.
Warsztat odbędzie się w biurze Fundacji Civis Polonus (ul. Bagatela 10 lok. 36). Zapraszamy max. 3 osoby z danej szkoły.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ewelina.bartosik@civispolonus.org.pl. Więcej informacji o projekcie znajduje się poniżej.


O projekcie
Projekt „Aktywna Warszawska Młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie” jest częścią programu grantowego „Aktywna Warszawska Młodzież” finansowanego przez m. st. Warszawa. Celem projektu jest wsparcie oddolnych działań, szczególnie o charakterze społecznym i obywatelskim, inicjowanych przez warszawską młodzież. Zależy nam na tym, by młodzi ludzie uwierzyli, że mogą mieć realny wpływ na swoje miasto poprzez realizację własnych projektów. Wsparcie finansowe otrzymają zarówno inicjatywy skierowane do dorosłych mieszkańców, jak i młodzieży. Kluczowym kryterium działań jest dobro wspólne konkretnej społeczności.
W ramach projektu od października 2016 do sierpnia 20171 będziemy przyznawać granty w wysokości od 1 do 3,5 tys. zł na własne inicjatywy grupom młodzieżowym. Projekt skierowany jest do osób uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które mają pomysł na działanie w lokalnej społeczności. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest stworzenie min. 3 –osobowej grupy i wybranie opiekuna, jeśli żaden członek/żadna członkini grupy nie ma ukończonych 18 lat. W ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież” organizujemy również otwarte warsztaty, podczas których pomagamy młodym ludziom przekształcać ich pomysły w projekty.

Fundacja Civis Polonus
Warszawa ul. Bagatela 10/36; Tel. 509 725 536
., email: fundacja@civispolonus.org.pl
www.civispolonus.org.pl

 

Jak zdobyć grant?
Aby ubiegać się o dofinansowanie należy pobrać formularz konkursowy dostępny na stronie www.civispolonus.org.pl w zakładce „Aktywna Warszawska Młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie”, a następnie wypełnić go, zeskanować i przesłać na adres granty@civispolonus.org.pl lub dostarczyć osobiście do biura Fundacji Civis Polonus (ul. Bagatela 10 lok. 36). Pomysły można zgłaszać również poprzez nagranie krótkiego filmu i dostarczenie go pracownikowi Fundacji. W filmie muszą znaleźć się odpowiedzi na kluczowe pytania zawarte w formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć listę 15 podpisów osób w wieku gimnazjalnym i/lub ponadgimnazjalnym, które popierają inicjatywę.
Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, natomiast komisja konkursowa zbiera się dwa razy w miesiącu. Czas oczekiwania na odpowiedź o otrzymaniu lub nieotrzymaniu grantu może wynieść 14 dni.
Po uzyskaniu dofinansowania każda grupa projektowa otrzyma indywidualne wsparcie doradcy. Doradca dopilnuje, aby zostały spełnione wszystkie niezbędne formalności i będzie wspierał grupę w realizacji projektu. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o przeczytanie regulaminu dostępnego na stronie www.civispolonus.org.pl w zakładce „Aktywna Warszawska Młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie”.
Kontakt: Ewelina Bartosik, koordynatorka projektu,
ewelina.bartosik@civispolonus.org.pl ,
tel. 797 295 116
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

Młodzi robią miasto_ostatnie warsztaty dot. programu Aktywna Warszawska Młodzież
Pozostałe aktualności
  • 30/10/2018 - 15/12/2018

    Podwórkowa Gwiazdka 2018 – zgłoś sąsiedztwo!

  • 10/12/2018

    Społecznościowe tworzenie miasta. Otwarte seminarium