11/10/2016

Konferencja „Biblioteki obywatelskie”

Czy biblioteka może być miejscem wspierającym rozwój edukacji i kultury obywatelskiej? Porozmawiamy o roli jaką może odegrać biblioteka w stymulowaniu aktywności lokalnej i na ile może być miejscem wspierającym mieszkańców, chcących działać na rzecz swojego sąsiedztwa, dzielnicy. Konferencja będzie okazją do porozmawiania z pracownikami bibliotek o ich roli w animowaniu aktywności lokalnej i obywatelskiej mieszkańców Warszawy.

Książka
Pozostałe aktualności