27/12/2018 - 15/01/2019

Dziękujemy Partnerom!

Koniec roku to także koniec realizacji działań w ramach „Warszawa Lokalnie” w dotychczasowej formule. Przez ostatnie trzy lata współtworzyliśmy w gronie kilku warszawskich organizacji pozarządowych, realizując projekt Warszawa Lokalnie. Partnerami projektu byli: Fundacja Civis Polonus, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”,  Stowarzyszenie BORIS oraz Fundacja Inicjatyw Sołeczno-Ekonomicznych. Łączyliśmy siły, że działać na rzecz i ze społecznościami lokalnymi na wielu poziomach – zaczynając od wspierania grup sąsiedzkich, poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, po animowanie partnerstw w skali osiedla, dzielnicy i miasta.

Pomysł na działania wspierające aktywnych warszawiaków powstał w Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. CKS, dostrzegając potrzebę takiego wsparcia, postanowiło zaprosić do współpracy organizację pozarządowe. Warszawę Lokalnie tworzą przede wszystkim warszawiacy, wspierani przez nasze organizacje. Staraliśmy się czerpać z naszych doświadczeń w działaniach z mieszkańcami, animatorami, lokalnymi instytucjami i partnerstwami. Pamiętając, że najważniejsi są ludzie, bo to ludzie „robią miasto”.

Książka
Pozostałe aktualności