06/06/2017 - 16/06/2017

Zajrzyj na Mapę Zasobów Dzielnic!

Zobacz, gdzie możesz zorganizować spotkanie sąsiedzkie, skorzystać ze sprzętu czy wsparcia merytorycznego instytucji. Zajrzyj na Mapę Zasobów Dzielnic Warszawa Lokalnie i znajdź przyjazny mieszkańcom miejsca aktywności lokalnej, domy kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, kawiarnie, boiska lub po prostu osoby, które udostępniają swoje zasoby, by ułatwić mieszkańcom Warszawy lokalne działanie.

Mapę stworzyliśmy wspólnie z lokalnymi animatorami – Stołecznymi Społecznymi – Siecią Animatorów Warszawskich. Poznaj Stołecznego Społecznego w twojej dzielnicy: http://warszawalokalnie.waw.pl/animatorzy/

Działanie „Stołeczni Społeczni – Sieć Animatorów Warszawskich”  jest realizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Działanie jest częścią projektu „Warszawa Lokalnie”, który jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Książka
Pozostałe aktualności
  • 30/10/2018 - 15/12/2018

    Podwórkowa Gwiazdka 2018 – zgłoś sąsiedztwo!

  • 10/12/2018

    Społecznościowe tworzenie miasta. Otwarte seminarium